Sök:

Demokratiskt klarspråk

Demokratidiskursen i fo?rarbetena till spra?klagens 11 paragraf


Den ha?r uppsatsen analyserar demokratidiskursen i de parlamentariska dokument som fra?n och med 2002 ledde fram till spra?klagens stiftande 2009. Den go?r detta utifra?n teorifa?lten kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik. Materialet besta?r av utdrag ur de parlamentariska dokumenten. Utdragen besta?r av de tillfa?llen da? vissa nyckelord knutna till demokrati anva?nds ga?llande omra?det klarspra?k. Metoderna ringar tillsammans in hur demokratidiskursen realiseras. De analytiska kategorierna a?r intertextualitet, rekontextualisering, auktorisering, va?rderingar, presuppositioner och satsrelationer. Resultatet visar att demokratidiskursens roll a?r att verka legitimerande genom att ge tyngd och auktoritet a?t klarspra?ksidealet. Den framsta?lls vara na?got sja?lvklart gott som la?saren ska acceptera och den a?r sa? abstrakt att den inte hamnar i fokus. Demokrati framsta?lls som pa? en skala da?r det svenska samha?llet kan bli mer demokratiskt. 

Författare

Malin Bornhöft

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..