Sök:

De förtrycktas teater

Antanas Mockus arbete för samhällsförändring i Bogotá


Denna kvalitativa fallstudie utgår från det teoretiska ramverket om teorin och metoden 'de förtrycktas teater'. Augusto Boal formade 'de förtrycktas teater' utifrån tanken om att teatern skulle vara ett vapen för folket i förändring av samhällets strukturer och normer. Teorin och metoden appliceras på fallet; Antanas Mockus teatrala aktioner för förändring i Bogotá. Frågeställningen gäller Hur teater kan fungera som metod för att skapa samhällsförändring? och På vilket sätt Antanas Mockus har använt 'de förtrycktas teater' i sitt arbete för samhällsförändring i Bogotá? Resultatet når en diskussion om att deltagande är vitalt i skapandet av samhällsförändring och det specifikt genom teater som metod. Men också att vara aktiv inte är det mest centrala för att ett samhälle ska kunna förändras.Utöver betydelsen av deltagandets vikt för teater som metod för samhällsförändring men berör även begrepp som politik, konst, pedagogik och lek. 

Författare

Åse Gullmarstam

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..