Sök:

De estländska myndigheternas roll i utarbetning av en säkerhetsagenda 1997-2000


Estland har under 1990-talet genomfört en förändring från en del av allsovjetiskt system till en självständig stat. Statsapparatens roll har fått en helt ny mening.Detta arbete granskar de estländska myndigheternas syn på hotbilden mellan 1997 ? 2000 och i deras roll i utarbetning av en säkerhetsagenda. Studien sker genom besvarandet av ett antal frågeställningar. Hur såg Estlands myndigheters hotbild ut? Vilka skillnader och likheter kan observeras mellan myndigheternas syn på hot och hur förändrades synen på hot under tiden? Vilken är myndigheternas roll i utarbetning av säkerhetsagendan?

Författare

Alar Laneman

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..