Sök:

Bilder av inkludering


Bilder av inkludering En textanalys av begreppet inkludering i styrdokument och pedagogers texter kring begreppet

Författare

Karin Tonestam

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..