Sök:

Attityder till varg ? En fråga om förekomst av varg? En jämförande enkätstudie om attityder till varg i Ucklum & Kållekärr


Den svenska vargen har under de senare åren ökat i antal. Detta har med fört att konflikter mellan människan och vargen skapat då vargen börjat leta sig tillbaka till sina äldre områden som oftast är bebyggda. Detta har väckt samhällsdebatter om vargen och hur den skall hanteras i förhållande till dagens samhälle. Frågan som blev central för denna studie är"hur skiljer sig invånarnas attityder om varg i ett område där varg inte existera och ett där varg förekommer?"Undersökningen har utförts på två tätorter i Västra Götalands län. Ucklum som är den första tätorten är en del av Bredfjällsreviret och där man vet att varg existerar och där befolkningen vid flera tillfällen sett varg ströva omkring. Kållekärr som är den andra tätorten ligger på Tjörns Kommun, där det saknas rapporter att om varg skulle kunna förekomma. Med de kriterierna blev Kållekärr andra orten för att undersöka.Undersökningen bygger på en kvantitativ enkätundersökning, är syftet är att genomföra en jämförande studie mellan respondenterna i Ucklum och Kållekärr. Enkätunderökningen är ute efter att ta reda på vad invånarna i Ucklum och Kållekärr har för kunskaper, erfarenheter, attityder, acceptans och förvaltnings åsikter. Vad som menas med det sistnämnd är "Påverkar människans attityder och acceptans åsikten om hur förvaltningen av varg ska ske?"

Författare

Johannes Jakobsson Johan Bissmark

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..