Sök:

Användar- och marknadsundersökning samt utvärdering av ultraljudsutrustningar för smådjursdiagnostik


Användandet av ultraljud för smådjursdiagnostik är dåligt kartlagt i Sverige. Examensarbetet syftar till att dels klarlägga hur svenska smådjursveterinärer använder ultraljud för diagniostik och dela till att praktiskt utvärdera några ultraljudsutrustningar. Tips ges också om hur man enkelt själv kan utvärdera en utrustning samt om hur man påbörjar en undersökning.

Författare

Åsa Strömberg

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Clinical Radiology

Nivå:

Detta är ett examensarbete.

Läs mer..