Sök:

Andlighet

en fenomenologisk studie av fenomenet andlighet och dess betydelse för meningsskapand i livsvärlden


Fler människor anser sig vara andliga men inte religiösa samtidigt som andlighet förknippas med psykiskt och fysiskt välbefinnande. Denna uppsats har som syfte att belysa andlighet som fenomen för att förstå vad andlighet egentligen är och vad den andliga upplevelsen har för betydelse för meningsskapande i livsvärlden. En fenomenologisk ansats används för detta ändamål. För att förstå fenomenet djupare används teori hämtad från fenomenologi, kognitiv teori samt utvecklingsteoretiska perspektiv. Analysen har skett utifrån den fenomenologiska EPP-metoden. Resultatet består av sex kännetecken som i sin korthet kan beskrivas som helhet, närvaro, positiva känslor, utan tankar, från tro till vetskap samt andlig strävan. Dessa diskuteras i relation till uppsatsens ansats och presenterade teorier. Bland annat diskuteras att upplevelse av helhet skapar en ny grund i psyket som leder till ett nytt meningsskapande i livsvälden.

Författare

Maryam Carlqvist El Gouche

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..