Sök:

AJAX-driven webbapplikation för sökning av sålda fastigheter


Precis som titeln avslöjar så handlar rapporten om att ta fram en AJAX-driven webbapplikation för sökning av sålda fastigheter.Gota Media AB har idag tillgång till en stor mängd lagrad information om sålda fastigheter i form av XML som kommer från Lantmäteriet. Enligt Gota Media så finns det ett stort behov av att skapa en sökbar webbapplikation till de nättidningar som de tillhandahåller som presenterar informationen för deras läsare.Syftet är att visa hur utvecklingen kan underlättas med hjälp av ramverket CodeIgniter och att ge svar på ett antal frågeställningar om hur webbapplikationen kan utvecklas för att uppfylla ett flertal krav från kunden.Genom att använda CodeIgniter tillsammans med ett flertal tekniker som Google Maps, CURL, AJAX och jQuery så kunde samtliga baskrav från kunden uppfyllas och ett bra resultat presenteras i form av en fullt fungerande webbapplikation.

Författare

Mathias Olsson Danijel Pilipovic

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..