Sök:

korsbefruktning av näringsliv och kulturell mångfald - en differentieringsstrategi inom livsmedelsbranschen


Korsbefruktning av näringsliv och kulturell mångfald är en studie som syftar till att utreda en sådan korsbefruktnings potential som differentieringsstrategi inom livsmedelsbranschen. Utifrån denna ansats utreds frågan på tre nivåer bestående av företaget, samhället och kunden. Studien av det valda problemområdet har resulterat i att sex hypoteser genererats. Dessa indikerar, utifrån skilda aspekter, på affärspotentialen som ligger i att korsbefrukta livsmedelsbranschen med hänsyn till en kulturell mångfald.

Författare

KAROLINA BLACHARSKA JOHAN JAKOBSSON KRISTOFFER JOHANSSON

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Department of Business Administration

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..