Sök:

Väderövervakning med övervakningssystemet Uni-View


Företaget Radius Control Systems AB sysslar huvudsakligen med utveckling och underhåll av SCADA applikationer. Radius hade önskemål om att kunna visa väderinformation från en väderstation i Radius egna övervakningssystem Uni-View. Detta skulle ske via ABB: s styrsystem AC 800M/ 800xA, med en PM856 processor. Arbetet handlar om att upprätta kommunikation mellan en PLC och väderstation, och från PLC vidare upp till Uni-View. Rapporten behandlar hela arbetsprocessen med början från en prototyp till ett fungerande system. Arbetet har bjudit på ett flertal utmaningar, bland annat seriekommunikation, programmering och protokollavkodning. Examensarbetet resulterade i att kommunikation mellan väderstationen och PLC: n upprättades, och att ett operatörsgränssnitt utvecklades. Operatörsgränssnittet utvecklades i Uni-View, där väderinformation som temperatur, lufttryck och luftfuktighet, visas på ett tydlig och strukturerat sätt.

Författare

Martin Edebol

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..