Sök:

Handskriftsfragment 125 på LUB. En textologisk, paleografisk, ortografisk, lingvistisk och accentologisk undersökning


no abstract yet

Författare

Johan Muskala

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Ryska

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..