Sök:

Bokförins- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot i samband med revision i Aktiebolag


Ingen sammanfattning krävdes i denna uppsats.

Författare

Anna Svahn

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..