Sök:

- V tjom delo? - Delo v tom, tjto...

Om användandet av lexikala fraser och andra aspekter av översättning från svenska till ryska undersökta med ScriptLog


I denna uppsats studeras översättningen av 2x12 meningar från svenska till ryska med hjälp av dataprogrammet ScriptLog. Översättningsuppgiften har genomförts av 5 ryskstudenter på universitetets A-nivå, 5 studenter på C-nivå samt av 2 personer med ryska som modersmål.

Författare

Andreas Bryngelsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Ryska

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..