Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Agogiska - Sida 1 av 1

Agogiska aspekter i Beethovens pianosonat nr 31 i Ass-dur, op. 110, sats I: egen interpretation samt analys av fonogram

Syftet med denna undersökning var att medelst egen inspelning och analys av tempoaspekter i inspelningar av första satsen ur Beethovens pianosonat nr 31 i Ass-dur, op. 110 bidra till ökad förståelse för agogik i musikalisk interpretation. För att besvara syftet formulerade jag forskningsfrågorna:1. Hur kan jag som interpret använda mig av andras inspelningar vid utformandet av min interpretation?2.