Sök:

Ändliga projektiva plan

SammanfattningDenna rapport ¨ar ett examensarbete p°a kandidatniv°a. Vi b¨orjar med att introducerade n¨odv¨andiga algebraiska koncepten som beh¨ovs. D¨arefter introducerar vi projektivaplan och g°ar igenom de grundl¨aggande egenskaperna f¨or dessa. Vi forts¨atter med attdefiniera och unders¨oka kollineationer, f¨or att sedan konstruera projektiva plan ¨overkroppar. Vi ger exempel p°a ett Galoisplan av ordning tre och minikvarternionplanet?. D¨arefter behandlas koordinatisering av projektiva plan. Vi introducerar den plan¨aratern¨ara ringen och unders¨oker dess algebraiska egenskaper. Detta g¨or att vi avslutningsviskan bevisa den fundamentala satsen f¨or ¨andlig projektiva geometri.

Författare

Bogdan Dobondi Malin Nilsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..