Sök:

WBD ? Web Based Diagnostics

Identifierande av parametrar på CAN-bussen


Denna rapport beskriver ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i datorteknik vid Växjö universitet, utfört av Philip Albertson. Vid företaget BSR i Växjö pågår utvecklingen av en ny teknik benämnd Web Based Diagnostics. Målet med projektet är att göra fordonsdiagnostik tillgängligt för bilägare till ett bra pris. Systemet består av tre delar; en modul som sätts i bilen, en server som hanterar informationen och en klient för att kunden ska kunna nå informationen. Min del i detta projekt var att identifiera hur sökta parametrar nås på CAN-bussen i bilar från VAG (Volkswagen Auto Group) och Saab. Företagets representanter var nöjda med resultatet då det utgör en bra grund för vidareutvecklingen av den prototyp för modulen som utvecklats av EDAB (Elektronik Design AB) i Sundsvall.

Författare

Philip Albertson

Lärosäte och institution

Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..