Sök:

Volkswagen AG - en fallstudie av verksamheten på den svenska marknaden


Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och analysera hur Volkswagen AG profilerar, styr och arbetar strategiskt med sin varumärkesportfölj på den svenska marknaden

Författare

Michael Sönnerborg Andreas Hansen Nicklas Abrahamsson Joakim Lidberg

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..