Sök:

Vilseledning som försvar

Defensiv förberedande vilseledning prövad mot Wardens systemteori


Undersökningens syfte är att pröva om en mindre stat kan nyttja sig av vilseledning för att minska åverkan från en motståndare som nyttjar sig av Wardens systemteori. Undersökningen fokuserar främst på att vilseleda en motståndares målinhämtning innan ett angrepp. Undersökningen ger förslag på ett antal sätt att genomföra defensiv vilseledning, både innan ett angrepp och under påbörjat angrepp. För att underlätta för undersökningen tas fiktiva målval ut inom Sverige med stöd av Wardens litteratur och med stöd i viss annan litteratur. En mindre jämförelse mot befintliga sårbarhetsanalyser genomförs. Undersökningen har visat att alla presenterade målval utom ett har viss användning av den defensiva vilseledningen som skildras i uppsatsen. Vidare har undersökningen presenterat en motståndares troliga målval mot Sverige om motståndaren följer Wardens teori. Uppsatsen har också visat på ett antal sårbarheter i Sverige om en motståndare nyttjar Wardens teori.

Författare

Marcus Nilsson

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..