Sök:

Videomaterial fra?n kvalitativa studier - ett kommunikationssto?d inom multidisciplina?ra anva?ndarcentrerade mjukvaruprojekt

Fo?r att lyckas med IT projekt a?r det av stor vikt att kommunikationen inom den multidisciplina?ra projektgruppen a?r va?l fungerande. Inte bara fo?r att man ska kunna beha?lla en gemensam ma?lbild inom gruppen, utan a?ven fo?r att man ska fo?rsta? de olika disciplinernas problem och arbetsmetoder. Den ha?r rapporten behandlar tva? olika aspekter kring anva?ndningen av videomaterial fra?n kvalitativa anva?ndarcentrerade anva?ndbarhetsmetoder som ett kommunikationsverktyg inom en projektgrupp. En av aspekterna a?r hur videomaterialet kan anva?ndas fo?r att fo?rmedla det anva?ndarcentrerade designkonceptet. Den andra aspekten behandlar hur videomaterialet kan presenteras samt anva?ndas fo?r att understo?dja tagna designbeslut anga?ende systemet och dess gra?nssnittsdesign. Rapporten presenterar tva? typer av media som kan anva?ndas fo?r att fo?rmedla de tva? ovanna?mnda aspekterna genom att kombinera material fra?n de kvalitativa studierna, videomaterial och kravspecifikationer. De problemfra?gesta?llningar och o?verva?ganden som bo?r beaktas behandlas a?ven i rapporten. En empirisk studie har utfo?rts i form av en ja?mfo?relse av tva? mjukvaror ur ett anva?ndbarhetsperspektiv. Studien inkluderade att tilla?mpa anva?ndbarhetsmetoder fo?r att skapa realistiska och typiska arbetsuppgifter till anva?ndbarhetstesterna. Videomaterial fra?n de kvalitativa studierna anva?ndes sedan under presentationen av resultatet fra?n ja?mfo?relsestudien fo?r att ge substans a?t resultatet samt fo?rmedla det anva?ndarcentrerade designkonceptet. Resultatet av presentationen och det fra?geformula?r som skickades ut i samband med presentationen visar pa? att videomaterialet gav understo?d och sta?rkte validiteten fo?r resultaten i samband med ja?mfo?relsestudien. Det visar a?ven pa? att det bidrog till en disskusion kring anva?ndbarhet inom projektgruppen samt att det i ett par fall fo?rmedlade och introducerade de anva?ndarcentrerade arbetsmetoderna.

Författare

Philip Asp

Lärosäte och institution

KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..