Sök:

Vidareutveckling och dokumentation av kvalitetshöjande hjälpmedel för utvecklingsarbete på Volvo IT


Sekretessbelagd

Författare

Åsa Nordin Ulrika Ohlsson

Lärosäte och institution

Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..