Sök:

"Vi spelar som det står..."

- En studie av solokadensens utformning då och nu med syfte att komponera en egen


Denna uppsats är en studie av solokadensens väsen; historiskt sett och idag. Min avsikt har varit att undersöka hur man kan gå tillväga för att själv göra en kadens till en av Mozarts violinkonserter (nr 5 A-dur, K. V 219), något som inte är praxis idag. Med hjälp av en tillbakablick på solokadensens ursprung och utformning genom tiderna, samt en analys av fyra stycken existerande kadenser till konserten, har jag fått inspiration till min egen konstnärliga process. Denna resulterade i en inspelning av första satsen ur konserten med min kadens. Fokus har även lagts på frågor som solokadensens funktion och improvisation i klassisk musik.Keywords: violin solo cadenza, ornamentation, Mozart improvisation

Författare

Isabelle Andö

Lärosäte och institution

Luleå/Konst, Kommunikation och Lärande

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..