Sök:

"Vi är verktyget själva" EN studie om hur handledare på ett fontånhus förhåller sig till sin handledarroll


Denna uppsats handlar om handledare på ett fontänhus och hur de förhåller sig till sin handledarroll. Handledarnas arbete innebär självkännedom och eget skapande av yrkesrollen och jag vill med min uppsats belysa hur olika förhållningssätt handledarna har och hur de alla har olika arbetsmetoder. Att sätta gränser och vilken relation man vill ha till medlemmar skiljer sig åt beroende på hur personlig/privat man som handledare vill vara. Gränsdragning är en del av arbetssättet på fontänhuset. Att sätta gränser är viktigt då man som handledare arbetar med att vara personlig i kontakten med medlemmarna. Var man som handledare sätter sin gräns är individuellt, t.ex. har vissa av handledarna kontakt med medlemmar efter arbetstid medan andra handledare inte är intresserade av att ha det. Allt på ett Fontänhus bygger på relationer. Handledarnas främsta arbetsmetod är att skapa relationer till medlemmarna detta för att kunna bedriva ett bra arbete. Hur man som handledare handskas med medlemsrelationerna ser olika ut. Att kunna arbeta med alla medlemmar eller med bara vissa skiljer sig åt bland handledarna.

Författare

Kristin Mårtensson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..