Sök:

Verifiering av PLC-logik

för styrsystem vid Volvo cars


Sekretessbelagd

Författare

Thomas Söder Henrik Karlsson

Lärosäte och institution

Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..