Sök:

Vem är den svenska journaliststudenten?

Syfte. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vem den svenska journaliststudenten är samt att få en bild av vilka journalister arbetsmarknaden letar efter.

Författare

Per Grehn Filip Kruse Andreas Larsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..