Sök:

Varumärkesutvidgningar av kapitalintensiva varor - Och dess påverkan på huvudvarumärke med stark image


Ett sätt för företag att utnyttja existerande varumärken är att utveckla sitt befintliga produktsortiment med hjälp av dessa, en så kallad varumärkesutvidgning. Teorin tar upp diverse risker med varumärkesutvidgningar och hur dessa kan påverka konsumenternas syn på huvudvarumärkets image. Syftet med denna uppsats är att analysera hur en horisontell varumärkesutvidgning påverkar imagen på kapitalintensiva varor som innehar en stark varumärkesimage. Som kapitalintensiva varor har vi valt att undersöka bilar då det är en vara som på ett mycket bra sätt förespråkar den gruppen då en hög finansiell risk måste tas i samband med förvärv. De varumärken som undersöks är BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Toyota och Volvo, som alla är bilmärken med stark varumärkesimage. Vi visar på att en varumärkesutvidgning påverkar synen på imagen beroende på konsumentens egenskaper och dess förhållningssätt till varumärket. Genom att undersöka samband mellan olika typer av konsumenter visar vi tecken på att det finns samband mellan konsumenter som har god kunskap om bilarna, konsumenter som finner dem unika och de som anser att varumärkesutvidgningen inte kommer att ha någon påverkan på deras syn på företagets varumärkesimage. Vi visar vissa samband för konsumenter som högt uppskattar varorna, konsumenter som finner dem prisvärda och konsumenter som ser varorna som relevanta för dem samt inga samband för konsumenter som tycker att varan inger respekt och de konsumenter som ses som lojala kunder.

Författare

Roger Nilsson Magnus Harneman

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..