Sök:

Vårdgivarnas och vårdtagarnas uppfattning av omvårdnad vid palliativ vård


Palliativ vård i livets slutskede omfattar vården av vårdtagare med obotbar, symtomgivande sjukdom. Palliativ vård inkluderar all omvårdnad så att inte vårdtagarna lider den sista tiden av sin aliv. Som vårdgivare i den palliativa vården måste det finnas ett starkt engagemang och lyhördhet för vårdtagaren. Enligt vårdtagarna är en av de allra viktigaste egenskaperna hos vårdgivaren att kunna lyssna. Upplevelsen av att någon bryr sig om vårdtagarna betyder mycket. Syftet med studien var att undersöka vårdgivarnas och vårdtagarnas uppfattning av omvårdnad i palliativ vård. Metoden som valdes var litteraturstudie med kvalitativt perspektiv, där författarna anknöt till Orlandos omvårdnadsteori. resultatet visade att omvårdnaden har stor betydelse i den palliativa vården. Vårdgivarna visade intresse för deras önskningar, visade vänlighet och glödje. Slutsatsen blev att omvårdnad är en viktig del för att uppnå en god palliativ vård och att det kan visas på flera olika sätt.

Författare

Lisbeth Johansson Therése Sjögren

Lärosäte och institution

Sektionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..