Sök:

Var är vi någonstans?

En observationsstudie kring omsorgspersonalens anva?ndande av klargo?rande kommunikation i det dagliga arbetet fo?r personer med demens


Demens a?r en vanlig diagnos hos a?ldre personer i Sverige. Syftet med denna studie var att underso?ka hur och varfo?r omsorgspersonal pa? en gruppbostad fo?r personer med demens anva?nder sig av klargo?rande kommunikation i det dagliga omsorgsarbetet. Studien har en etnografisk ansats, och datainsamlingsmetoden a?r deltagande observation. Deltagande observation mo?jliggjorde att fa?nga omsorgspersonalens agerande under det dagliga omsorgsarbetet fo?r personer med demens.Studiens resultat visar att omsorgspersonalen anva?nder klargo?rande kommunikation i olika syften. Syftena var att undvika oo?nskat beteende hos de boende, uppmana till o?nskva?rd aktivitet hos de boende samt fo?r att hja?lpa boende som ger uttryck fo?r desorientering. Omsorgspersonalen agerar klargo?rande genom att ha?nvisa till situationens kontext och till de aktiviteter som a?r la?mpliga i stunden. Omsorgspersonalen agerar a?ven klargo?rande genom att ge de boende tydliga instruktioner och information utifra?n omsorgspersonalens kontext na?r de boende ger uttryck fo?r desorientering. Kunskaper fra?n studien fo?r tilla?mpning i praktisk omsorg inom gruppboende fo?r a?ldre a?r att sa?tta ord pa? omsorgspersonalens klargo?rande omsorgshandlingar samt kunskaper om vilka dessa handlingar a?r. 

Författare

Elvira Sverkersson Martina Preinitz

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..