Sök:

Vad är det du egentligen vill säga?

En diskursanalys av Kentares tolkningar av Joakim Bergs låttexter


I C-­?uppsats ser fo?rfattaren na?rmre pa? hur fans tolkar och diskuterar rockgruppen kents la?ttexter. Tanken a?r att so?ka efter teman som de flesta fans tycks identifiera och sedan, med hja?lp av Laclau och Mouffes diskursteori se na?rmre pa? hur tolkningarna skiljer sig a?t, trots ett gemensamt ?grundtema.? Till syftet ho?r a?ven att se pa? vilka sa?tt dessa diskussioner och tolkningar ga?r att sammankoppla till identitet och identifikation.Tre tydliga teman gick att finna bland fansens tolkningar: ka?rlek, ensamhet/uppva?xt samt la?ngtan och dro?mmar. Samtliga tre teman tycktes tolkas i huvudsak med antingen en negativ eller positiv grundsyn, da?r samtliga teman/fenomen a?ven gick att sammankoppla med varandra. Ma?nga fans ansa?g dock att tolkningar inte ska delas med varandra, utan de ska ha?llas fo?r sig sja?lv och anpassas helt till ens egna erfarenheter. Samtliga fans visar en stor ka?rlek till ? och mycket kunskap om bandet. Man respekterar mycket av det som personerna i bandet sta?ndigt uttrycker i media.Uppsatsen o?ppnar upp fo?r fortsatt forskning, dels fo?r en fortsa?ttning om fans tolkningar av just kents texter och dels fo?r att se pa? andra fans tolkningar av deras favoritartisters texter. Men framfo?rallt o?ppnar den upp fo?r att se pa? fenomenet rocklyrik och dess roll inom ba?de popula?rkultur, men a?ven i media i stort.

Författare

David Westlinder

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..