Sök:

Utveckling av blodvagga


Ljungberg & Kögel AB är ett enmansföretag som specialiserat sig på blodprodukter för hela världsmarknaden. Idag har Ljungberg & Kögel ingen försäljning på den Amerikanska marknaden där det tappas 14.5 miljoner helblod varje år. Därför vill företaget undersöka möjligheterna att utveckla och lansera en ny blodvagga primärt avsedd för den amerikanska marknaden. I detta projekt har systematisk problemlösning används för att strukturera utvecklingen och dess faser. Projektet inleddes med informationsinsamling där konkurrentanalys, intervjuer och observationer gav en bas av kundbehov för produktutvecklingen. Vidare konceptgenerering med brainstorming och 6-3-5-metoden resulterade i 7 koncept som presenterades för intressenterna och ett vinnande koncept valdes ut. Konceptet utvecklades vidare med hjälp av datorstödd konstruktion i Alias och koncepttester utfördes för att undersöka principlösningar för konceptet. Vidareutveckling av konceptet med hjälp av Solid Works ledde till produktionsanpassningar för att möjliggöra tillverkning av produkten. CAD-modellen är resultatet av detta examensarbete.

Författare

Simon Johansson

Lärosäte och institution

Luleå/Arbetsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..