Sök:

Utövande av offentligt ledarskap Visionär eller praktiker i demokratins tjänst


Normativa studier om ledarskap är begränsade när det kommer till utövandet av ledarskap. Denna uppsats undersöker vad en ledare i offentlig förvaltning gör i praktiken och inriktar sig på vad själva utövandet av ledarskap kan bestå utav. I studien deltar två kommunchefer som studeras på nära håll i deras vardagliga arbete genom observationer, intervjuer och samtal. Ur materialet konstrueras två idealtyper, praktikern och visionären, som ett sätt att förstå utövandet av ledarskap. Praktikern ägnar sig åt konkret problemlösning medan visionären ägnar sig åt utvecklingsarbete. De bildar tillsammans en modell där en ledare är antingen mer praktiker än visionär eller mer visionär än praktiker. Kommunchefen ses som det första steget för politikerna in i förvaltningen. Olika förväntningar på kommunchefen finns från olika aktörer. Det personliga mötet är en central form för utövandet av ledarskap. Slutligen ses offentliga ledare som mer praktiker än visionärer.

Författare

Patrik Öhman

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..