Sök:

Tredimensionell Konstruktionsritning


3D, 3D-projektering, IFC, Revit, Navisworks, Cad-Q

Författare

Fredrik Arheden

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..