Sök:

Traditionell ekonomistyrning vs modern verksamhetsstyrning - en fallstudie av ett växande företagsstyrfilosofi


The purpose with this paper is that trough a description of the management control at Jitech AB find out if traditional management control have been abandoned for benefit for modern management control and in which extent the transition have happened. Further is the second purpose with this paper to find out which decisions that lies behind the design of the management control and how these are in opposition to with the theory.

Författare

Suzana Mulalic

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Management (MAM)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..