Sök:

Trädgården - en plats för yoga och meditation. En inspirationskatalog för trädgårdsgestaltning med chakrasystemet som utgångspunkt


Uppsats för avläggande av kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 21 hp, 2011

Författare

Sophia Olsbacka

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..