Sök:

Tidigmedeltida trädörrar - en studie av tillverkningsprocessen av fyra dörrblad från norra Dalarna


Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2010

Författare

Chatarina Asph

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..