Sök:

This is not abook

perception som process


KOGNITIV PSYKOLOGI DEFINIERAS som människans förmåga att samla in och bearbeta information. Allt vi ser i vardagen bearbetas av hjärnans kognitiva processer där hjärnan sorterar och försöker kategorisera information för att göra det lättare för oss människor att orientera oss i vår miljö. Genom denna process kopplar hjärnan ihop det vi ser med det vi vet och skapar på detta sätt ett verktyg som hjälper oss att se, höra, minnas och tänka. DETTA VAR VAD Henrik Roos och Sebastian Jääskeläinen ville utforska närmare. En djupdykning ner i människans intellekt gick av stapeln för att se hur vi påverkas av det vi ser och på vilket sett vi relaterar detta till vårt eget förflutna. Anledningen till detta äventyr var deras examensarbete som heter "This Is Not Abook" där kontrasterande bilder med olika innehåll och symbolik placeras i motsats till varandra för att skapa olika associationer hos betraktaren. De lämnar även utrymme för personliga reflektioner då deras bok innehåller blanksidor som är fria för användning på valfritt sätt för läsaren. Verkligheten är inte alltid som den ser ut, det visste redan de gamla antika filosoferna. «There is no truth, there is only perception»

Författare

Sebastian Jääskeläinen Henrik Roos

Lärosäte och institution

Luleå/Musik och medier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..