Sök:

Terroristorganisationer på Internet, en möjlighet eller realitet?

en undersökning om vilka möjligheter informationsteknologin ger terroristorganisationer


Denna uppsats avser lämna ett bidrag till en ökad kunskap om vilka terroristorganisationer som finns publicerade på Internet, vilka syften organisationerna har med denna publicering samt att se om det finns några paralleller mellan olika kategorier av terroristorganisationer.

Författare

Conny Holmström

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..