Sök:

Taluppfattningens betydelse för matematikutveckling

En studie om elevers taluppfattning


Taluppfattning a?r betydelsefullt fo?r att elever ska fo?rsta? tal och tals relationer. Ett av skolans viktigaste uppdrag a?r bland annat att utveckla god taluppfattning hos eleven. Forskning har visat att tidig utveckling av taluppfattning bidrar till god prestation i matematik. Syftet med den systematiska litteraturstudien var att underso?ka forskning om elevers taluppfattning och deras bera?kningsstrategier. A?tta vetenskapliga artiklar granskades och analyserades i litteraturstudien. Resultatet visade att elevers taluppfattning i grundskolan a?r relativt la?g och de a?r beroende av de standardalgoritmer som undervisas i skolan, dock visade resultat att elever hade sva?rt att fo?rklara val av strategi da? de inte fo?rstod innebo?rden av algoritmen. En varierad undervisning med aktiviteter da?r la?raren uppmuntrar till diskussion och debatt a?r tilla?ten har visat utveckla god taluppfattning. Vidare forskning inom omra?det taluppfattning bo?r inriktas pa? hur surfplattor kan inkluderas som undervisningsform fo?r att utveckla god taluppfattning. 

Författare

Velida Isakovic Evelina Hållander

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..