Sök:

TRANSFORMELLT LEDARSKAP - Att motivera säljare och administrativ personal i ett tjänsteföretag i en misslyckad fas i en förändringsprocess


En undersökning att motivera säljare och administrativ personal i en misslyckad fas i en förändringsprocess.

Författare

Kalle Hellström Martin Pastorek Sandra Svensson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..