Sök:

System för övervakning av pappersbanan i torkmaskin på pappersmassabruk

En JavaCV konstruktion

I detta arbete har ett övervakningssystem till en torkmaskin i en pappersmassamaskin utvecklats. Övervakningssystemet ska motverka att pappersarket i maskinen spårar ur sin bana. Detta händer ganska frekvent vilket orsakar produktionstopp. Övervakningssystemet ska innehålla uppkoppling till billiga IP-kameror via nätverk, beräkningsmetoder av vilka färger som syns i bild från IP-kameran och lagring av färgvärdet som fås av beräkningsmetoderna i en databas. Med hjälp av programmering i programspråket Java och metoder från visionsbiblioteket OpenCV har en mjukvara skapats för att lösa problemen. Övervakningssystemet programmerades till en mjukvaruklient som kopplar upp sig till en webb- eller IP-kamera. När övervakningssystemet är uppkopplat visas webb- eller IP-kamerans videoström i bild från mjukvaruklienten. Mjukvaruklienten innehåller bildmanipulations- och färgfiltreringsmetoder som gör det möjligt att beräkna hur mycket vitt respektive svart som syns i bilden. I mjukvaruklienten går det att välja inom vilket område i videon som webb- eller IP-kameran visar, var färgareavärdet ska beräknas. Med värdet på hur mycket svart och vitt som syns i bilden går det att bedöma om pappersarket håller på att spåra ur banan i torkmaskinen. Värdet uppdateras varje sekund av metoderna och visas kontinuerligt av en graf i bild från mjukvaruklienten. Mjukvaruklienten skickar samtidigt varje sekund värdet vidare till en databas där det lagras.

Författare

Andreas Ericsson Fridlund

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..