Sök:

Sveriges kosovoalbaner - En fallstudie över en grupp i Södra Sverige


Kosovoalbanerna är i Sverige en relativt ny invandrargrupp. Därigenom är kunskapen om deras kulturella och sociala förutsättningar ganska okänt.

Författare

Andreas Jemn

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..