Sök:

Svenska eller modersmål

synpunkter på det svenska språket som verktyg - för att integreras


Bildpedagogik

Författare

Eva Berntsson

Lärosäte och institution

Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..