Sök:

Stora stygga vargen?

Om mönster i medias rapportering om varg och svenskars attityd till djuret


Denna studie underso?ker hur media, i form av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, rapporterat om varg under 2010, 2011 och 2012 fo?r att sedan sta?lla detta resultat mot nationella attityder till varg. Syftet a?r att so?ka svara pa? om rapporteringen och attityderna fo?ljs a?t i ma?rkbar riktning fo?r att da?rav kunna peka pa? media som opinionsbildare i fra?gan. Eftersom vargdebatten tenderar att vara synnerligen infekterad trots att djuret a?r sa?llsynt a?r det intressant att underso?ka hur media skildrar det nationellt sett och da?rav ocksa? pa?verkar den majoritet av den nationella opinionen som saknar egna erfarenheter av varg. Detta fo?ljs vidare av en diskussion om medierna lyckas presentera en representativ bild av vargen och samtidigt fo?lja pressetiska och demokratiska normer.Studiens resultat pekar pa? en relativt god spridning i hur medierna framsta?ller vargen samt att attityder till varg i relativt ho?g grad tenderar att fo?lja samma mo?nster som medierapporteringen.

Författare

Arvid Borg Wall

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..