Sök:

Sockerbruket 140

22


En uppsats som handlar om samtelet som förs mellan linjerna. En uppsats där gestaltnings prosesen och det skriftliga arbetet redovisas i hop. Som den innre och yttre procesen,

Författare

Emma Bengtsson-Deines

Lärosäte och institution

Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..