Sök:

Sociala medier i lokal politik

En undersökning om hur sociala medier uppfattas och används inom den lokala politiken i Uppsala


?????

Författare

Joel Hartman

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Medier och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..