Sök:

Skönlitterär fritidsläsning - digital eller analog?

En studie av hur elever på grundskolans senare år förhåller sig till digitala texter respektive analoga texter


Syftet med denna studie a?r att underso?ka elevers fritidsla?sning och om elever fo?redrar digital eller analog la?sning och vad de tror om la?sningen i framtiden. Studien kommer a?ven att ge svar pa? vem som rekommenderar sko?nlitteraturen. Studien a?r en kvantitativ underso?kning da?r data samlats in genom 59 enka?ter. Resultatet visar att ungefa?r ha?lften av eleverna la?ser pa? fritiden och popula?rast var analog la?sning. Eleverna fo?redrar a?ven pappersbo?cker framfo?r e-bo?cker och det a?r oftast familjemedlemmar som rekommenderar litteraturen. Slutsatserna av underso?kningen a?r att pappersbo?cker a?ven fortsa?ttningsvis kan fo?rva?ntas ha ett egenva?rde i fritidsla?sningen, och att det stora mediautbudet inte pa?verkat fritidsla?sningen pa? ett negativt sa?tt. Vem som rekommenderar litteraturen till ho?gstadieeleverna har fo?ra?ndrats o?ver tiden. Fo?rr var bibliotek mest fo?rekommande och nu a?r det familjemedlemmarna. 

Författare

Jenny Johansson

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..