Sök:

Skolpersonals attityder till inkludering

En enkätstudie med personal från grundskolan och särskolan

Inkludering och integrering är begrepp som kommer på tal allt oftare i skolans värld. Nästan hela Europa är på väg mot en mer heterogen skola där alla elever vistas tillsammans. De elever som tidigare har varit differentierade från sina klasskamrater på grund av till exempel handikapp ska vara inkluderade i undervisningen. Frågan är vad personalen i skolan tycker om inkludering. I denna studie har en enkätundersökning gjorts för att ta reda på skolpersonalens attityder till inkludering av elever med utvecklingsstöning. Enkäterna har besvarats av grundskole- och särskolepersonal på tre olika skolor. Resultaten har senare jämförts mellan grundskolepersonal och särskolepersonal, mellan grundskolans personal i tidigare och de senare åren samt mellan lärare som har erfarenhet av inkludering med dem som inte har någon erfarenhet. Resultatet blev att grundskolepersonal i högre grad har positiva attityder till inkludering av särskolelever än vad särskolans personal har. Personalen som är verksam i grundskolans tidigare år är mer positiva än lärarna i de senare åren. De som har erfarenhet av inkludering är snäppet mer positiva än de som inte har någon erfarenhet av detta. Överlag var respondenterna tveksamma eller osäkra till inkludering.

Författare

Erik Florell

Lärosäte och institution

Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

Nivå:

Detta är ett examensarbete.

Läs mer..