Sök:

Sja?lvsta?ndig instudering

när jag studerade in Euge?ne Ysay?e Sonata No. 2 fo?rsta satsen


Mitt projekt har handlat om att ta steget till att bli mer sja?lvsta?ndig vid instuderingen av nya stycken. Att va?ga go?ra saker utan la?rarens hja?lp och lita pa? sin egen intuition och kunskap. Jag valde att arbeta med stycket Sonat no. 2 ?Obsession? av Euge?ne Ysay?e (1858-1931) eftersom att det a?r fo?r solo violin vilket innebar att jag inte kunde fa? na?gon pa?verkan ifra?n na?gon annan och att det har varit ett stycke som jag la?nge har velat la?ra mig. Jag beskriver hur jag ga?tt tillva?ga fo?r att la?ra mig det, om tankar som jag fa?tt fra?n kurslitteraturen och om hur det har ka?nts att inte ha den tryggheten som ens la?rare ger.

Författare

Elin Gunnars

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..