Sök:

Självkänsla

att studera elevers självkänsla på skolidrotten


Syftet med vårt utvecklingsarbete var att studera om elevers självkänsla på skolidrotten blir starkare, genom gruppstärkande övningar. Utifrån detta gjorde vi en undersökning som pågick i sju veckor och den genomfördes med en femte klass på en skola. Antalet elever var 19 stycken. De undersökningsmetoder vi använde var observation och enkät, vilket var relevanta för att få fram ett mätbart resultat. Eleverna fick besvara enkäten vid två tillfällen och de observerades medan de utförde gruppstärkande övningar. Vi genomförde deltagande observation där vi utgick från ett strukturerat observationsschema. Resultatet visade en positiv förändring där elverna stärkt sin självkänsla på skolidrotten.

Författare

Pär-Anders Eriksson Jonas Kling

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen i Skellefteå

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..