Sök:

Sexuella anspelningar i TV-reklam


TV-reklam blir allt mer utmanande för att lyckas urskilja sig från mängden och användandet av sexuella anspelningar i TV-reklam blir allt vanligare. Syftet med denna uppsats var att belysa konsumenters uppfattning om vad som utgör en sexuell anspelning i TV-reklam samt huruvida den är acceptabel eller inte. Vi ville också kartlägga skillnaderna mellan män och kvinnors och mäns uppfattning när det gäller dessa frågor. För att uppfylla syftet med denna uppsats genomfördes två fokusgruppintervjuer, en bestående av bara kvinnor och en bestående av bara män. Studien visade att det finns ett antal grundkriterier som kan sammanfogas på olika sätt för att skapa en sexuell anspelning i en TV-reklam. Beroende på hur dessa kombineras och om det gör på ett naturligt eller onaturligt sätt avgörs om den sexuella anspelningen är acceptabel eller inte. Tillsammans skapar dessa element en attityd och en stämning i reklamfilmen som även bidrar till hur anspelningen uppfattas. TV- reklam som uppfattas som oacceptabel är sådan som innefattar barn och vuxna i situationer som kan förknippas med incest och pedofili samt TV-reklam som är förnedrande eller på något sätt illustrerar något olagligt.

Författare

Johanna Borg Linnea Elfström

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..