Sök:

Sanning med skiftande resultat. En jämförande studie om sanningskommissionernas följder i Argentina, Sydafrika och El Salvador.


Sanningskommissioner inrättas för att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter. På senare år har dessa blivit allt mer förekommande. Därför har detta fenomen väckt vår nyfikenhet. Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur sanningskommissioner kan vara ett medel för ett land att gå vidare efter en konflikt samt vad som påverkar deras följder. Vår undersökning har en teoriutvecklande ambition där vi har utfört jämförande fallstudier av sanningskommissionerna i Argentina, Sydafrika och El Salvador. Vi har kommit fram till att sanningskommissioners arbete med att fastställa det förflutna bidrar till försoning och kan förhindra att förbrytelser inträffar igen. Slutligen har vi funnit fyra förklaringsfaktorer som påverkar sanningskommissioners följder. Den hypotes som vi presenterar grundar sig på stabilitet i landet, kommissionens utformning, kommissionens legitimitet samt den politiska viljan.

Författare

Anna Ohlsson Sofia Stenström

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..